Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 4649
Wybory Prezydenckie 2283
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2867
Druki kierowane do ZEAS 9091
Mienie komunalne 10411
Infrastruktura techniczna 7520
Projekt studium 2013 13422
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 3396
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1811
Prawo miejscowe i inne dokumenty 3392
OSP w Gminie Mogilany 3755
Strategie rozwoju 2035
Punkt Informacyjny 15046
Pomoc Społeczna 13460
Ochrona zdrowia 11493
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 11293
Informacje dla interesantów 2569
Twój Urząd Gminy 20040
ePUAP 6978
Gospodarka odpadami 3266
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 32891
Strategie rozwoju Gminy 6910
Komunikacja w Gminie 1899
Informacje i kontakty alarmowe 13883
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 3689
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 7017
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3017
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 2409
Przemoc w Rodzinie 2465
Karta Dużej Rodziny 3208
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 5675
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 5064
Statystyka edukacyjna 2085
Przedszkole 6212
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 4362
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 2110
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1949
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 2173
Bezpieczeństwo w Gminie 6274
Straże pożarne 2816
Obrona Cywilna 2387
Policja 3422
Opłaty lokalne 9082

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: