Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 4046
Wybory Prezydenckie 1845
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2186
Druki kierowane do ZEAS 5658
Mienie komunalne 5310
Infrastruktura techniczna 5249
Projekt studium 2013 10170
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 2849
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1457
Prawo miejscowe i inne dokumenty 2858
OSP w Gminie Mogilany 2968
Strategie rozwoju 1625
Punkt Informacyjny 7787
Pomoc Społeczna 7196
Ochrona zdrowia 7734
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 7573
Informacje dla interesantów 1999
Twój Urząd Gminy 11245
ePUAP 5226
Gospodarka odpadami 2566
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 19309
Strategie rozwoju Gminy 5138
Komunikacja w Gminie 1448
Informacje i kontakty alarmowe 7542
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 2602
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 4498
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2265
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 1843
Przemoc w Rodzinie 1869
Karta Dużej Rodziny 2273
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 3798
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 3389
Statystyka edukacyjna 1650
Przedszkole 4812
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 2732
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 1650
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1546
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 1737
Bezpieczeństwo w Gminie 4372
Straże pożarne 2238
Obrona Cywilna 1829
Policja 2123
Opłaty lokalne 5952

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: