Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 4432
Wybory Prezydenckie 2055
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2417
Druki kierowane do ZEAS 6887
Mienie komunalne 6370
Infrastruktura techniczna 6161
Projekt studium 2013 11321
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 3134
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1627
Prawo miejscowe i inne dokumenty 3110
OSP w Gminie Mogilany 3301
Strategie rozwoju 1816
Punkt Informacyjny 9402
Pomoc Społeczna 8881
Ochrona zdrowia 8842
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 9102
Informacje dla interesantów 2298
Twój Urząd Gminy 13460
ePUAP 5932
Gospodarka odpadami 2861
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 24216
Strategie rozwoju Gminy 5838
Komunikacja w Gminie 1654
Informacje i kontakty alarmowe 9414
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 3027
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 5284
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2567
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 2104
Przemoc w Rodzinie 2123
Karta Dużej Rodziny 2585
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 4540
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 3938
Statystyka edukacyjna 1864
Przedszkole 5510
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 3503
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 1875
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1758
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 1963
Bezpieczeństwo w Gminie 5124
Straże pożarne 2486
Obrona Cywilna 2095
Policja 2617
Opłaty lokalne 7052

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: