Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 4395
Wybory Prezydenckie 2020
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2379
Druki kierowane do ZEAS 6413
Mienie komunalne 6018
Infrastruktura techniczna 5862
Projekt studium 2013 10916
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 3100
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1592
Prawo miejscowe i inne dokumenty 3056
OSP w Gminie Mogilany 3215
Strategie rozwoju 1783
Punkt Informacyjny 8768
Pomoc Społeczna 8148
Ochrona zdrowia 8471
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 8577
Informacje dla interesantów 2257
Twój Urząd Gminy 12601
ePUAP 5686
Gospodarka odpadami 2809
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 22274
Strategie rozwoju Gminy 5621
Komunikacja w Gminie 1621
Informacje i kontakty alarmowe 8563
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 2907
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 4946
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2496
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 2047
Przemoc w Rodzinie 2053
Karta Dużej Rodziny 2513
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 4258
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 3749
Statystyka edukacyjna 1828
Przedszkole 5364
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 3221
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 1837
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1721
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 1928
Bezpieczeństwo w Gminie 4910
Straże pożarne 2422
Obrona Cywilna 2041
Policja 2426
Opłaty lokalne 6687

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: