Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 4457
Wybory Prezydenckie 2085
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2445
Druki kierowane do ZEAS 7575
Mienie komunalne 6733
Infrastruktura techniczna 6435
Projekt studium 2013 11645
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 3160
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1650
Prawo miejscowe i inne dokumenty 3168
OSP w Gminie Mogilany 3419
Strategie rozwoju 1838
Punkt Informacyjny 10121
Pomoc Społeczna 9688
Ochrona zdrowia 9168
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 9570
Informacje dla interesantów 2350
Twój Urząd Gminy 14193
ePUAP 6151
Gospodarka odpadami 2939
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 25811
Strategie rozwoju Gminy 6019
Komunikacja w Gminie 1702
Informacje i kontakty alarmowe 10335
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 3180
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 5862
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2663
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 2139
Przemoc w Rodzinie 2191
Karta Dużej Rodziny 2714
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 4830
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 4149
Statystyka edukacyjna 1886
Przedszkole 5715
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 3753
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 1898
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1784
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 1989
Bezpieczeństwo w Gminie 5321
Straże pożarne 2543
Obrona Cywilna 2153
Policja 2823
Opłaty lokalne 7441

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: