Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 4485
Wybory Prezydenckie 2124
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2490
Druki kierowane do ZEAS 7789
Mienie komunalne 7040
Infrastruktura techniczna 6696
Projekt studium 2013 11999
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 3199
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1686
Prawo miejscowe i inne dokumenty 3202
OSP w Gminie Mogilany 3484
Strategie rozwoju 1878
Punkt Informacyjny 10720
Pomoc Społeczna 10291
Ochrona zdrowia 9430
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 9880
Informacje dla interesantów 2380
Twój Urząd Gminy 14909
ePUAP 6329
Gospodarka odpadami 3004
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 27240
Strategie rozwoju Gminy 6202
Komunikacja w Gminie 1744
Informacje i kontakty alarmowe 10734
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 3303
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 6214
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2739
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 2190
Przemoc w Rodzinie 2235
Karta Dużej Rodziny 2783
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 5006
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 4332
Statystyka edukacyjna 1926
Przedszkole 5803
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 3921
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 1945
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1822
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 2022
Bezpieczeństwo w Gminie 5500
Straże pożarne 2602
Obrona Cywilna 2201
Policja 2964
Opłaty lokalne 7737

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: