Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 4516
Wybory Prezydenckie 2154
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2548
Druki kierowane do ZEAS 8155
Mienie komunalne 7369
Infrastruktura techniczna 6917
Projekt studium 2013 12406
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 3233
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1723
Prawo miejscowe i inne dokumenty 3262
OSP w Gminie Mogilany 3565
Strategie rozwoju 1916
Punkt Informacyjny 11280
Pomoc Społeczna 10944
Ochrona zdrowia 9720
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 10192
Informacje dla interesantów 2427
Twój Urząd Gminy 15781
ePUAP 6514
Gospodarka odpadami 3092
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 28775
Strategie rozwoju Gminy 6390
Komunikacja w Gminie 1783
Informacje i kontakty alarmowe 11207
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 3431
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 6478
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2820
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 2256
Przemoc w Rodzinie 2295
Karta Dużej Rodziny 2874
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 5201
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 4460
Statystyka edukacyjna 1966
Przedszkole 5890
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 4091
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 1987
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1861
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 2060
Bezpieczeństwo w Gminie 5735
Straże pożarne 2662
Obrona Cywilna 2248
Policja 3093
Opłaty lokalne 8151

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: