Menu
Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wybory 2015 4553
Wybory Prezydenckie 2192
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2688
Druki kierowane do ZEAS 8634
Mienie komunalne 7735
Infrastruktura techniczna 7185
Projekt studium 2013 12892
Dlaczego placówki oświatowe w Gminie Mogilany są dobre i przyjazne? 3269
Egzaminy zewnętrzne w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany 2002 – 2013 1756
Prawo miejscowe i inne dokumenty 3317
OSP w Gminie Mogilany 3640
Strategie rozwoju 1953
Punkt Informacyjny 11927
Pomoc Społeczna 11793
Ochrona zdrowia 10036
Edukacja - żłobki, przedszkola, szkoły 10743
Informacje dla interesantów 2472
Twój Urząd Gminy 16627
ePUAP 6707
Gospodarka odpadami 3152
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany 30863
Strategie rozwoju Gminy 6626
Komunikacja w Gminie 1817
Informacje i kontakty alarmowe 11882
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 3579
Sekcja Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego 6759
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2917
Punkt Konsultacyjno - Doradczy Expert 2310
Przemoc w Rodzinie 2393
Karta Dużej Rodziny 3072
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 5407
Placówki edukacyjne w Gminie Mogilany 4743
Statystyka edukacyjna 2003
Przedszkole 6038
Międzynarodowa Szkoła w Lusinie 4228
Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach w Gminie Mogilany 2002 - 2013 2025
Osiągnięcia dzieci uczących się w naszych szkołach w roku szkolnym 2012/2013 1897
Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie od 2001- 2013 2097
Bezpieczeństwo w Gminie 5946
Straże pożarne 2722
Obrona Cywilna 2304
Policja 3263
Opłaty lokalne 8687

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: