Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Logo

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Mogilany na lata 2021-2030

Zarządzenie Nr 94/2020
Wójta Gminy Mogilany
z dnia 10 czerwca 2020 roku
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z §1 ust. 2 oraz §4 ust. 1 Uchwały Nr VI/79/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Mogilany (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego z dnia 21 marca 2019 roku poz. 2415)
 
Wójt Gminy Mogilany
zarządza, co następuje:

§ 1
Ogłasza się konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Mogilany na lata 2021-2030.
 
§ 2
1.   Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Mogilany na lata 2021-2030.
2. Projekt zostaje wyłożony do publicznego wglądu w budynku Urzędu Gminy Mogilany I piętro (Dziennik Podawczy) oraz opublikowany na stronie internetowej gminy: www.mogilany.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy od dnia 18 czerwca 2020 r.
§ 3
1.    Konsultacje prowadzone są w terminie od 18 czerwca do 3 lipca 2020 r.
2.    W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy gminy Mogilany.
§ 4
1.    Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1)    otwartego spotkania zaplanowanego w dniu 30 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany, I piętro, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany
2)    składania opinii i uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2.    Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:
1)    ustnie podczas spotkania w dn. 30 czerwca 2020 r.
2)    pisemnie za pomocą formularza opublikowanego wraz z projektem strategii do dnia 3 lipca 2020 r. w następujący sposób:
a)    w siedzibie Urzędu Gminy Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany, poprzez wrzucenie ich do specjalnego pojemnika umieszczonego przy wejściu do cz. A budynku, wejście od strony parku.
b)    pocztą na adres Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32- 031 Mogilany (decyduje data wpływu do Urzędu),
c)    poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Mogilany ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu),
d)    za pomocą poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Uwagi przesłane faksem, czy w inny sposób niż podany wyżej nie będą rozpatrywane.
3.    Mając na uwadze obowiązujący w kraju stan epidemii i konieczność zapewnienia daleko idących środków ostrożności we wszelkich kontaktach, zwłaszcza podczas zebrań, posiedzeń, zgromadzeń itp. prosimy osoby, chcące uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie pod numerem tel. 12 270 10 13 wew. 249 do poniedziałku tj. 29 czerwca 2020 roku do godz. 16.00. Ilość osób mogących wziąć udział w spotkaniu wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zmian w przepisach prawnych, w tym dotyczących ograniczenia ilości osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniu zamkniętym, konieczności zastosowania trybu zdalnego, czy też konieczności stosowania innych wymaganych procedur i środków ostrożności, zarówno termin, jak i tryb spotkania konsultacyjnego, mogą ulec zmianie. Spotkanie może zostać podzielone na dwie tury.
§5
Wykonanie zarządzenia, w tym przygotowanie konsultacji oraz opracowanie wyników powierza się Referatowi Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy.
 
§6
Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Z up. Wójta
mgr Edyta Misztal
Zastępca Wójta
Podziel się na:
© Mogilany.pl. 2014 Projekt i wykonanie Canviar.pl