Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Fundusze Zewnętrzne

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z GARAŻEM OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSANI – ETAP I

 
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z GARAŻEM OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSANI – ETAP I
Zdanie dofinansowane prze Województwo Małopolskie w konkursie Małopolskie Remizy 2019
 
Dotacja: 48 000,00 zł
Okres realizacji: 2019 r.
 
Dofinansowanie pierwszego etapu inwestycji pn. Budowa świetlicy wiejskiej z garażem Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosani. Przedmiotem dofinansowania jest część bojowa związana bezpośrednio z działalnością ratowniczą jednostki OSP Włosań, tj. garaże, dyżurka, pomieszczenia pomocnicze straży pożarnej (szatnia, magazyn, sanitariaty), pomieszczenie techniczne (kotłownia) oraz komunikacja.
DSC_0572
DSC_0575
DSC_0579
DSC_0571

MOGILANY W SIECI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE MIESZKAŃCÓW GMINY

logo extra

"MOGILANY W SIECI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE MIESZKAŃCÓW GMINY"
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
Grant w ramach projektu „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
 
Wartość projektu: 91 456,92 zł
Dofinansowanie: 100%
 
Od stycznia do listopada 2019 r. trwały kursy mające na celu rozwój umiejętności cyfrowych osób dorosłych w ramach projektu finansowanego z unijnego programu Polska Cyfrowa.
Oferowaliśmy Państwu do wyboru 7 urozmaiconych modułów o różnym poziomie zaawansowania. Zrealizowanych zostało 17 kursów, największym powodzeniem cieszyły się tematy: Działam w sieciach społecznościowych, Rodzic w sieci oraz Moje finanse i transakcje w sieci. Tematem, na który nie udało się zebrać wystarczającej liczby chętnych był Rolnik w sieci.
Kursy odbywały się w małych, maksymalnie 12 osobowych grupach, na terenie Gaja, Libertowa, Lusiny, Mogilan i Włosani, każdy kurs obejmował 16 godzin szkoleniowych. Zajęcia miały praktyczny charakter ćwiczeń na komputerach z niezbędną dawką teorii. Uczestnicy i uczestniczki z różnych grup wiekowych i będący na różnym poziomie zaawansowania mogli się dowiedzieć ja wykorzystywać zasoby i możliwości jakie daje internet w życiu prywatnym i zawodowym, uczyli się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
Osoby uczestniczące otrzymały pakiety obejmujące kartę USB, elegancki notes i długopis oraz certyfikat na zakończenie zajęć. W kursach brali udział przede wszystkim mieszkańcy gminy Mogilany, a także w miarę wolnych miejsc zainteresowane osoby z innych gmin: Krakowa, Skawiny, Świątnik, Myślenic czy Czernichowa. Łącznie przeszkoliliśmy 182 osoby.
Dwanaście komputerów zakupionych w ramach projektu trafiło do szkół podstawowych na terenie gminy i są wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne.
DSC_0567
DSC_0405
DSC_0412
DSC_5906
DSC_8885
DSC_9016

RENOWACJA KAMIENNEJ KAPLICZKI „NA KOPCACH” Z 1878 ROKU W CHOROWICACH

Pasek nowy kapliczki
 
Program: Kapliczki Małopolski 2018
Wartość projektu: 19 400,00 zł
Wartość dofinansowania: 8 000,00 zł
Okres realizacji: 01.05.2018 – 30.11.2018

Celem zadania była renowacja kamiennej kapliczki „Na Kopcach” z 1878 roku w miejscowości Chorowice położonej na terenie Gminy Mogilany, która stan zachowania był bardzo zły. Wszystkie prace wykonane zostały zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie prac konserwatorskich, oraz zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej. Dodatkowo ogrodzenie z własnych środków wykonał mieszkaniec wsi, opiekujący się na co dzień zabytkiem.
 
DSC_8387
4

RENOWACJA KAMIENNEJ KAPLICZKI MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ Z 1856 ROKU W KULERZOWIE

Pasek nowy kapliczki
 
Program: Kapliczki Małopolski 2019
Wartość projektu: 17 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł
Okres realizacji: 01.06.2019 – 30.11.2019
 
Celem zadania była renowacja kamiennej kapliczki Matki Bożej Różańcowej z 1856 roku w miejscowości Kulerzów położonej na terenie Gminy Mogilany, która wymagała natychmiastowej interwencji. Kapliczka została przeniesiona o ok. 1,5 m z powodu znacznego jej przechylenia i bliskości w stosunku do znajdującego się budynku. Wykonano m.in. nowy fundament, prace konserwatorskie rzeźby i krzyża, w tym przywrócono oryginalną kolorystykę figury oraz zespolono połamany krzyż, udało się również odtworzyć nieczytelne dotąd inskrypcje na trzonie kapliczki.
 
DSC_0508
DSC_0455

RENOWACJA KAMIENNEJ KAPLICZKI MATKI BOŻEJ BOLESNEJ Z 1837 ROKU W BUKOWIE

 Pasek nowy kapliczki
 
Program: Kapliczki Małopolski 2019
Wartość projektu: 19 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 6 000,00 zł
Okres realizacji: 01.06.2019 – 30.11.2019
 
Celem zadania była renowacja kamiennej kapliczki Matki Bożej Bolesnej z 1837 roku w miejscowości Buków położonej na terenie Gminy Mogilany, która wymagała natychmiastowej interwencji. Kapliczka została przesunięta o ok. 1,5 m, z powodu jej umiejscowienia na krawędzi skarpy, wykonano nowy fundament. Przywrócono świetność rzeźbie Matki Bożej Bolesnej z Jezusem. Wyeksponowano oryginalne zdobienia i faktury. Oczyszczono i zabezpieczono miedziany daszek-baldachim wraz ze zwieńczającym krzyżem. Przywrócono pierwotną estetykę obiektu, zakonserwowano kamień.
 
DSC_048 ik
DSC_0481 ik
 

MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GAJU

Modernizacja ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej w Gaju – zadanie zrealizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”
 
Całkowita wartość projektu: 551 685,28 zł
Dofinansowanie: 135 000,00 zł
Okres realizacji: listopad – grudzień 2019 roku
 
Zadanie dotyczyło modernizacji przyszkolnego ogólnodostępnego betonowego boiska we wsi Gaj, w Gminie Mogilany, o powierzchni 800 m2, które było w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. Prace, których rezultatem jest nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe obejmowały rozbiórkę, przygotowanie i podbudowę, dostawę, ułożenie i wykończenie nawierzchni oraz wyposażenie boiska: siatka do siatkówki, tenisa, kosze do koszykówki, bramki do piłki nożnej i ręcznej (ruchome i nieruchome), piłkochwyty. Wszystkie prace wykonane zostały jednoetapowo.

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową z dnia 21.11.2019 roku zawartą na podstawie Uchwały VIII/85/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, na realizację w 2019 roku projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst.
 
W dniu 30.12.2019 roku został dokonany odbiór końcowy inwestycji, zgodnie z którym inwestycja nie posiada wad, a jakość wykonania robót i użytych materiałów ocenia się na dobrą. W projekcie wykorzystano materiały i urządzenia posiadające stosowne atesty techniczne oraz spełniające obowiązujące normy jakości.
 
Podniesienie standardu, bezpieczeństwa i przywrócenie funkcjonalności ogólnodostępnemu boisku sportowemu ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości Gaj.
 
 P1010362

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: