Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Fundusze Zewnętrzne

Pomoc finansowa w ramach zadania pn. "Kooperacje przeciw COVID" w projekcie "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosiło nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach zadania pn. "Kooperacje przeciw COVID". Decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego Gmina Mogilany otrzymała pomoc finansową w wysokości w 14 620,00 zł ramach trzeciego modułu wsparcia zaprojektowanego w Pakiecie Społecznym Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Pomoc finansowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach.

"Kooperacje przeciw COVID" w projekcie "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"

Projekt „Kooperacje przeciw COVID” w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.


logo FE wer

Małopolski projekt pn. „Odkrywam Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej

Województwo Małopolskie wspólnie z małopolskimi gminami, realizuje projekt pn. „Odkrywam Małopolskę”, którego celem jest umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udziału w zorganizowanych wycieczkach szkolnych. Projekt stanowi element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży. Pilotażowy projekt pn. „Odkrywam Małopolskę” zakłada zorganizowanie w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, wyjazdu na wycieczkę, trwającą od 1 do 5 dni, dla uczniów szkół podstawowych (klasy I –VIII). Przeprowadzenie wycieczki odbywać się będzie w następujących formach:

-wycieczka przedmiotowa – której celem będzie uzupełnienie obowiązującego programu nauczania

- wycieczka turystyczno-krajoznawcza – której program zostanie oparty o ciekawe i dostosowane do wieku dzieci atrakcje turystyczne z obszaru Małopolski.

Gmina Mogilany otrzymała dofinansowanie w wysokości 36 600,00 zł. Zgodnie ze zgłoszeniami ze szkół w projekcie udział biorą uczniowie ze Szkół Podstawowych w Gaju , Konarach i Włosani.


 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Logo Malopolska H CMYK

Świetlica i garaż OSP Włosań: Budowa świetlicy wiejskiej z garażem Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosani – etap II

Projekt obejmuje drugi etap budowy (rozpoczęcie nastąpiło w 2019 r.) nowej remizy OSP w miejscowości Włosań. W budynku znajdzie się garaż dla pojazdów OSP, pomieszczenia pomocnicze straży pożarnej i pomieszczenia techniczne, w drugiej części zaplanowano utworzenie świetlicy wiejskiej służącej lokalnej społeczności. Wykonano roboty budowlane stanu surowego zamkniętego i część wykończenia. Do wykonania w ramach zgłoszonego etapu pozostały prace wykończeniowe przy ścianach wewnętrznych i posadzkach, wykończenie ścian zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu (utwardzenie, podjazd do garażu, droga wewnętrzna z parkingiem). Przyznano pomoc finansową w wysokości 30 000 zł.

Przedmiotem dofinansowania jest wyłącznie część bojowa związana bezpośrednio z działalnością ratowniczą jednostki OSP, tj. garaże, pomieszczenia pomocnicze straży pożarnej (szatnia, magazyn, sanitariaty), pomieszczenie techniczne (kotłownia), komunikacja wraz z zagospodarowaniem terenu tj. 50% całej inwestycji, pozostała część sfinansowana będzie w całości z budżetu gminy.


 Tablica informacyjna remizy 2020 1

Kapliczka Św. Marcina w Mogilanach

Gmina Mogilany otrzymała dofinansowanie w wysokości 9000 zł ze środków Województwa na renowację kapliczki słupowej św. Marcina z 1869 roku w Mogilanach. Całkowity koszt przedsięwzięcia obejmujący przygotowanie programu konserwatorskiego oraz wykonanie prac renowacyjnych to 20 750 zł.

Zabytkowa kamienna kapliczka usytuowana jest przy głównej drodze biegnącej przez Mogilany. Zniszczona, ale częściowo czytelna frontowa inskrypcja „Marcin i Mryana Woiciech i Ewa Strebsicy…” wskazuje, że fundatorami kapliczki w roku 1869 byli przodkowie dużej rodziny Strzebońskich od wieków zamieszkującej Mogilany. Kapliczka jest wykonana z piaskowca, składa się z trzyczęściowego postumentu posadowionego na dwóch kamiennych stopniach. Segmenty są ozdobione płaskorzeźbami: św. Marcina od frontu, z boków św. Wojciecha oraz rzadko spotykanym wizerunkiem Ewy z wężem w rajskim ogrodzie. Postument wieńczy kamienny daszek otaczający figurę Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem, na jego szczycie znajdowała się figura Chrystusa na krzyżu (odnaleziono jej fragmenty). Mimo iż dominującym obiektem w zabytku jest postać Matki Bożej, zwyczajowo funkcjonującą nazwą jest Kapliczka św. Marcina.

Sołectwo Mogilany wsparło realizację zadania kwotą 4 000,00 zł ze środków tegorocznego budżetu Sołectwa Mogilany.

ikonografika 1
 
 
 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GAJ, GMINA MOGILANY – ETAP II

logo NOWE FE RP Mał UE
 
Projekt nr RPMP.05.03.01-12-0192/19 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj, gmina Mogilany – etap II" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 
Całkowita wartość projektu: 8 456 599,54 złotych
 
Wartość dofinansowania: 2 103 149,41 zł

Okres realizacji: 2021 - 2023 r.

W dniu 30 lipca 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie kolejnej dużej inwestycji w gminie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gaj, gmina Mogilany – etap II" realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Inwestycja obejmuje wykonanie kolejnych kilometrów kanalizacji ok. 7,25 km w miejscowości Gaj. W efekcie do nowej infrastruktury dołączonych zostanie około 140 gospodarstw domowych. Trasa kanalizacji obejmuje drogę powiatową nr 18239 2169 K ul. Zadziele oraz drogi gminne: ul. Rudawa, ul. Nowa, ul. Księżówka, ul. Kwiatowa, ul. Łąkowa, ul. Latochówki, ul. Maryjna. Planowana realizacja projektu ma rozpocząć się w II kwartale 2021 roku.

#ZDALNASZKOŁA+ w gminie Mogilany

#ZDALNASZKOŁA+ w gminie Mogilany

Zakup laptopów do nauki zdalnej dla najbardziej potrzebujących uczniów lokalnych placówek. Lekcje on-line wymuszone stanem pandemii to wyzwanie przede wszystkim dla nauczycieli, uczniów i rodziców, ale także dla dyrektorów szkół i władz samorządowych. 30 laptopów jest przeznaczone dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Po pandemii sprzęt pozostaje w gminnych szkołach do wykorzystania celach edukacyjnych.

Kwota dotacji: 75 000 zł.
Realizacja: 2020
 
 ZDALNA SZKOŁA fundusze
 
Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
obraz

Projekty zrealizowane

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: