Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – DRUGA EDYCJA

Szanowni Państwo,


w dniu 12.09.2019 r. Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Anną Iwanowską podpisali umowę na dofinansowanie programu pn. ,,Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – druga edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - poddziałanie  4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT.

W imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego umowę podpisali Wicemarszałkowie: Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz. 

Realizacja projektu przypada na okres od stycznia 2019 roku do grudnia 2021 r.
Całkowita wartość projektu: 528 284,00 zł.
Całkowita kwota dofinansowania: 519 916,40 .

Wójt Gminy wraz z Mieszkańcami dziękuje za kolejne środki przyznane na walkę o czyste powietrze.

Zasady realizacji projektu:

Projekt zakłada wymianę 75 nieekologicznych urządzeń grzewczych w budynkach z terenu Gminy Mogilany. Mieszkańcy zgłaszający się do programu w swoich budynkach muszą mieć zamontowane nieekologiczne źródło ciepła na paliwo stałe (węgiel, drewno, ekogroszek), a po podpisaniu umowy z Gminą na dofinansowanie inwestycji mają obowiązek je usunąć, zastępując je nowym źródła ciepła na paliwo gazowe lub biomasę. Regulamin programu dostępny jest tutaj: https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,1663248,projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-przyznawania-dofinansowan-na-wymiane-nieekologicznych.html

Maksymalny poziom dofinansowania to 7 000 zł.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia bezpłatnej oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło:
a.550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
b. 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
c. 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
d.400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie

 Bezpłatna ocena energetyczna będzie wykonywana u osób zakwalifikowanych do programu.

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

1 KROK – Złóż na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Mogilany uzupełnioną Deklarację przystąpienia do programu (od 12 marca 2020 roku nabór zamknięty)
2 KROK – Poczekaj na informację od pracownika Urzędu o zakwalifikowaniu się do programu lub telefon od firmy wykonującej oceny energetyczne (audyt/inwentaryzację budynku)
3 KROK – Po uzyskaniu powyższej informacji, w najbliższym czasie odwiedzi Cię audytor, który wykona ocenę energetyczną Twojego budynku. Dzięki niej otrzymasz informacje m.in.:
a) czy Twój budynek spełnia minimalne standardy efektywności energetycznej,
b) jaka moc pieca przypada na Twój budynek – na podstawie tych danych zostanie obliczona kwota dofinansowania, przypadająca na zakup pieca w Twoim budynku.
4 KROK – Konieczne jest podpisanie umowy z Urzędem Gminy Mogilany. Poczekaj na informację z Gminy o planowanej dacie podpisania umowy. Bez tego nie wymieniaj pieca, inaczej stracisz szansę na dotację!
5 KROK – WYMIANA PIECA – o działaniach, jakie musisz podjąć, poinformuje Cię pracownik Urzędu Gminy.
6 KROK – Złożenie wniosku o rozliczenie wymiany pieca (wraz z niezbędnymi dokumentami jak protokół odbioru pieca, informacja o pierwszym rozruchu, potwierdzenie trwałej likwidacji starego źródła ciepła, faktury informujące o poniesionych kosztach wraz z potwierdzeniem zapłaty, dane techniczne dot. nowego pieca)
7 KROK - Kontrola prawidłowości wymiany pieca.
8 KROK – Refundacja poniesionych kosztów przez uczestnika projektu

Informujemy, że nabór do programu został zamknięty!

Więcej informacji o programie na stronach:

Oddychanie czystym powietrzem jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Każdy ma prawo do życia w środowisku niezagrażającym jego zdrowiu. Osiągnięcie dobrej jakości powietrza wymaga zdecydowanych działań i zaangażowania na szczeblu władz gminnych, ale przede wszystkim aktywnego udziału mieszkańców. Pamiętajmy o tym wybierając materiał, jakim palimy w piecach czy kotłach. Spalanie odpadów np. plastikowych butelek, ram okiennych, starych mebli, boazerii, pieluch, ubrań, opon i innych produktów gumowych jest jedną z przyczyn powstawania przewlekłych chorób jak astma, alergia, cukrzyca, rak płuc. Za spalanie tego typu materiałów grozi kara grzywny!

 logotyp z tlem JPG

 
 Aktualizacja: 11 marca 2020 r.

Projekty zrealizowane

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: