Menu

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Na podstawie art.19 ust. 7 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), w związku ze złożeniem rezygnacji przez Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Mogilany  oraz niewybraniem  w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji, Wojewoda Małopolski postanawia co następuje

zwołuje się
Sesję Rady Gminy Mogilany
 
Sesja odbędzie się w dniu 7 marca 2018 r. o godz.17.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany z niżej ustalonym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mogilany.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mogilany.
7. Zamknięcie obrad Sesji
 
 
 
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: