Menu

UWAGA: ZMIANY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY ALKOHOLU – KONSULTACJE SPOŁECZNE

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży alkoholu, Urząd Gminy Mogilny informuje o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących sprzedaży alkoholu bezpośrednio do Urzędu Gminy Mogilany  (drogą papierową lub elektroniczną). Opinie i wnioski w tej sprawie można składać do 31 marca 2018 r.

10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wchodzi w życie 9 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 310). W związku z tym Rada Gminy Mogilany musi podjąć w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowe uchwały określające maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mogilany oraz zasady usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Gminy Mogilany będzie mogła wprowadzić zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych między godz. 22.00 a 6.00. Opinie i wnioski dotyczące sprzedaży alkoholu można składać w siedzibie w Urzędzie Gminy Mogilany Rynek 2, 32-031 Mogilany  lub wysłać pocztą na powyższy adres oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 31 marca 2018 r.

Urząd Gminy Mogilany wystąpi także do sołectw o wydanie opinii co do liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu na ich terenie.
Analizowane aktualnie rozwiązania zakładają: ustalenie limitu zezwoleń odrębnie dla każdej kategorii i rodzaju zezwoleń, bez wprowadzenia odrębnego limitu dla sołectw. Na mocy nowych przepisów ww. ustawy  Rada Gminy Mogilany zostaje zobowiązana do określenia liczby zezwoleń – odrębnie dla każdej kategorii napojów alkoholowych, tj. odrębnie dla zezwoleń na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu pow. 4,5 % do 18 % z wyjątkiem piwa oraz powyżej 18 % – oddzielnie dla sprzedaży w placówkach handlowych i oddzielnie dla sprzedaży w lokalach gastronomicznych. Do tej pory limit dotyczył liczby punktów sprzedaży a nie liczby zezwoleń.

Wybór rozwiązań, które zostaną przedłożone Radzie Gminy Mogilany zależny jest od przebiegu konsultacji oraz wyników ich analiz.
Na terenie Gminy Mogilany funkcjonuje 5 sklepów prowadzących całodobową sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 3 stacje paliw.
Aktualnie limit punktów sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 10 punktów (lokale gastronomiczne), a limit punktów sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży to 35 (placówki handlowe) na detaliczną sprzedaż alkoholu.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: