Menu

OTWARCIE OFERT KONKURSOWYCH

Dnia 8 marca 2018 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mogilany na Sali narad odbędzie się otwarcie ofert konkursowych w ramach konkursu na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: