Menu

BĘDZIE PRAWOSKRĘT NA UL.ŻARY

Wójt Gminy Mogilany poniżej publikuje treść informacji jaką otrzymał od Naczelnika Wydziału BRD i Zarządzenia Ruchem GDDKiA o/Kraków w sprawie zjazdu z DK7 na ul. Żary w Mogilanach.

Szanowni Państwo !
Mamy przygotowaną dokumentację  projektową do zgłoszenia robót. Jednak dla realizacji zadania potrzebne jest udostępnienie fragmentu działki nr 672/2 (ok. 60 m). Dzięki pomocy Wójta Gminy mamy zgodę właściciela w/w działki , zostało ponadto wycięte drzewo kolidujące z naszą przebudową. W chwili obecnej trwa wydzielenie w/w fragmentu działki jako działki drogowej – co jest niezbędne dla zgłoszenia robót. Przewidujemy, że ok. maja br. będziemy mieć to zgłoszenie robót i będzie można  w czerwcu br. rozpocząć roboty drogowe.
Pozdrawiam !
__________________________________
 
Ryszard Żakowski
Naczelnik
Wydziału BRD i Zarządzania Ruchem
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
 
 
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: