Menu

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach przedstawia poniżej terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019
 
1. ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO; SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.
 
tab 1
W przypadku złożenia wniosku o zasiłek rodzinny lub specjalny zasiłek opiekuńczy w kolejnych miesiącach, tj. od grudnia danego roku, zasiłek rodzinny lub specjalny zasiłek opiekuńczy prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
 
2. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Okres trwa od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.
 
tab 2
 
W przypadku złożenia wniosku o 500+ w kolejnych miesiącach, tj. od listopada danego roku, świadczenie wychowawcze (500+) prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

3. ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+) - świadczenie jednorazowe
 
Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu (tylko drogą elektroniczną) lub w sierpniu 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do 30 września 2018 r.

4. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Okres świadczeniowy trwa od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.
 
tab 3
 
W przypadku złożenia wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kolejnych miesiącach, tj. od listopada danego roku, świadczenia z funduszu alimentacyjnego prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
 
Wydanie decyzji na wnioski składane na obecny okres 2017/2018 następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: