Logo

Nowe ceny wody i ścieków, od 20 czerwca 2018 r.

Urząd Gminy Mogilany informuje, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie nr KR.RET.070.275.2018 z dnia 7 czerwca 2018 r., zostały zatwierdzone nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mogilany.
Nowe ceny wody i ścieków (zawierające 8% podatku VAT) nie ulegają zmianie i obowiązują od dnia 20 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Ceny są przedstawione w poniższej tabeli.

Odnośnik do ogłoszenia taryfy na BIP Wody Polskie.
Odnośnik do ogłoszenia taryfy na BIP Gminy Mogilany.
 

Grupa odbiorców Cena wody
brutto
[zł/m3]
Cena ścieków
brutto
[zł/m3]
Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy
 4,51
4,71

Przedsiębiorcy
 4,78
4,71

Abonament miesięczny  3,46
0

Podziel się na:
© Mogilany.pl. 2014 Projekt i wykonanie Canviar.pl