Menu

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MOGILANY – KOLEJNE DUŻE DOFINASOWANIE PRZYZNANE I ZAGROŻONE

Gmina Mogilany otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego (MRPO) na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Projekt pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa” został przygotowywany i złożony w Partnerstwie z pięcioma innymi Gminami: Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów. Liderem i koordynatorem Projektu jest Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” z Radziszowa. Spośród 57 złożonych wniosków tylko 4 uzyskały dofinansowanie w tym wniosek dotyczący naszej Gminy.

Pełna informacja o przebiegu konkursu jest dostępna na stronie MRPO:

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-1-1--rozwoj-infrastruktury-produkcji-energii-ze-zrodel-odnawialnych---rpmp-04-01-01-iz-00-12-082-17

W ramach przygotowywanego projektu dofinansowaniem mają zostać objęte:
- instalacje fotowoltaiczne
- instalacje solarne
- powietrzne pompy ciepła
- kotły na biomasę.

Na terenie Gminy Mogilany dofinansowaniem ma zostać objętych łącznie 176 instalacji, w tym 85 układy fotowoltaiczne. Część dofinansowania przypadająca dla Gminy Mogilany to ponad 2 miliony 370 tysięcy złotych.

Niestety w tym momencie przy braku funkcjonowania Rady Gminy nie jesteśmy w stanie dostarczyć dokumentów (dotyczących np. Umowy Partnerskiej, zabezpieczenia środków), które są niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie, a muszą być podjęte w trybie uchwały. Rada Gminy Mogilany od blisko 7 miesięcy nie obraduje i nie uchwala potrzebnych uchwał, gdyż jej praca została sparaliżowana przez część radnych.

Wójt Piotr Piotrowski i pracownicy Gminy wraz z Partnerami projektu podejmują wysiłki i negocjacje mające na celu wypracowanie rozwiązania, które pozwoliłby przyjąć przyznane dofinansowanie. Zachodzi jednak prawdopodobieństwo, że przyznane nam pieniądze w wysokości 2 milionów 370 tysięcy złotych przepadną.

Zrealizowanie tego projektu przyczyniłoby się do podniesienia jakości powietrza w całej Gminie, a zatem skorzystaliby wszyscy mieszkańcy. Poprawa jakości powietrza jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych przez Wójta.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: