Menu

Terminy dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Mogilanach

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Gminna Komisja Wyborcza w Mogilanach informuje, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na radnych oraz zgłoszenia kandydatów na wójta w trakcie pełnionych dyżurów w podanych poniżej dniach i godzinach w budynku Urzędu Gminy Mogilany ,Rynek 2, pokój 4B (Biuro Rady):

 

 

 

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Data

13.09.2018 r.

14.09.2018 r.

15.09.2018 r.

17.09.2018 r.

24.09.2018 r.

25.09.2018 r.

26.09.2018 r.

Godzina

13.00 – 15.00

08.00 – 10.00

10.00 – 12.00

16.00 – 24.00

13.00 – 15.00

13.00 – 15.00

14.00 – 24.00

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

Anna Ciaputa

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: