Menu

Z A W I A D O M I E N I E o sporządzeniu spisu wyborców

Z A W I A D O M I E N I E
o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

Wójt Gminy Mogilany
z a w i a d a m i a

o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do głosowania w dniu 21 października 2018r., dotyczącego wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 01 października do 12 października 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego parter, pok. nr 2A, w godzinach pracy urzędu gminy.
Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy, który zawiera dane umożliwiające ustalenie jego tożsamości w spisie.


Wójt Gminy Mogilany (-) Piotr Piotrowski

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: