Menu

Kierunek Kariera - doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących !

Przypominamy o realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Projektu "Kierunek Kariera", który umożliwia pracującym mieszkańcom Małopolski otrzymanie dofinansowania (w formie bonów szkoleniowych) do szkoleń komputerowych, językowych, prawa jazdy oraz szkoleń z zakresu zarządzania projektami czy też zawodowych. Pierwszym krokiem do otrzymania dofinansowania jest skorzystanie z usługi doradczej „Bilans Kariera”.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: