Menu

POMOC RZECZOWA – PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach informuję, że Gmina Mogilany we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie w środę 14 listopada 2018 r. rozpoczyna wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane winny zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach celem złożenia stosownego, aktualnego oświadczenia i otrzymania skierowania po odbiór żywności.

Żywość będzie wydawana:

w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 – 16.00

oraz

w każdą środę w godzinach od 8.00 – 12.00.

Wyjątkowo żywność będzie wydawana także w czwartek 15 listopada 2018 r. w godzinach 10.30 – 14.30

Miejsce wydawania żywności – budynek starej plebanii, Mogilany, ul. Św. Bartłomieja Apostoła 2.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: