Menu

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów do Sołeckich Komisji Wyborczych

Gminna Komisja Wyborcza informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Sołeckich Komisji Wyborczych w następujących sołectwach:

1. Buków – 3 osoby,

2. Brzyczyna – 3 osoby,

3. Chorowice - 2 osoby,

4. Gaj - 2 osoby,

5. Kulerzów – 2 osoby,

6. Konary – 3 osoby,

7. Lusina - 1 osoba,

8. Mogilany – 3 osoby,

9. Włosań – 4 osoby.

Zgłoszenia należy składać do dnia 14 marca 2019 r. do godz. 10.00   w Sekretariacie Urzędu Gminy w Mogilanach (siedziba Gminnej Komisji Wyborczej) na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 35/2019 Wójta Gminy Mogilany z dnia 11 lutego 2019 roku – link do Zarządzenia: https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,1560299,zarzadzenie-nr-352019-wojta-gminy-mogilany-z-dnia-11-lutego-2019-r-w-sprawie-okreslenia-wzorow-druko.html .

 

                                                                                                                                                 Gminna Komisja Wyborcza

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: