Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Logo

Inicjatywa Lokalna - trwa nabór wniosków

W budżecie Gminy Mogilany zarezerwowane zostały środki przeznaczone na realizacje zadania w ramach inicjatywy lokalnej. Na ten cel przeznaczono kwotę 40 tysięcy złotych.   
Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu, dzięki którym mieszkańcy w ścisłej współpracy z samorządem mogą zmieniać swoje otoczenie. Mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.
 
W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania w zakresie:
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmujący w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego,
2) działalności charytatywnej,
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6) promocji i organizacji wolontariatu,
7) edukacji, oświaty i wychowania,
8) kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa,
9) ochrony przyrody, w tym zieleni, ekologii i ochrony zwierząt,
10) porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 
Trwa nabór wniosków. Szczegółowe informacje, formularz wniosku, informacje dotyczące trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej znaleźć można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Mogilany:
https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,1722382,uchwala-nr-xvii1682020-rady-gminy-mogilany-z-dnia-30-stycznia-2020-r-w-sprawie-trybu-i-szczegolowych.html Formularz wniosku na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej : WNIOSEK
Podziel się na:
© Mogilany.pl. 2014 Projekt i wykonanie Canviar.pl