21 października na strażnicy OSP w Mogilanach Wójt Piotr Piotrowski z Komendantem jednostki Tomaszem Klimczykiem odebrali z rąk Kazimierza Koprowskiego, Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie umundurowanie bojowe dla strażaków.

Druhowie we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy przygotowali wniosek o dofinansowanie, i dzięki dofinansowaniu w wysokości 25 000 zł,  mogli zakupić kilkanaście kompletów profesjonalnych mundurów  niezbędnych do akcji ratowniczych.

Całkowity koszt zadania to 60 444,47 zł.

Zadanie pn. „Zakup umundurowania bojowego dla OSP Mogilany” zrealizowano zgodnie z umową podpisaną w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”. Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.