W dniu dzisiejszym tj. 07 lutego br. szczegółowo przeanalizowaliśmy warianty – korytarze przebiegu nowego odcinka drogi ekspresowej pomiędzy Krakowem, a Myślenicami.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie zaproponowała 6 wariantów - korytarzy przebiegu nowej trasy.

Nasze stanowisko jest następujące - nowy odcinek drogi ekspresowej (S7) pomiędzy Krakowem, a Myślenicami nie może przebiegać przez teren Gminy Mogilany!


Przypominamy, że już w tej chwili przez naszą Gminę przebiega droga szybkiego ruchu (DK7-„Zakopianka”), która podzieliła Gminę na dwie części, co utrudnia życie i funkcjonowanie mieszkańcom. Już obecnie przez Gminę przejeżdża kilkadziesiąt tysięcy samochodów na dobę i to powoduje wiele uciążliwości: korki, zanieczyszczenie powietrza, wypadki w tym wypadki śmiertelne, gdyż brak jest bezkolizyjnych skrzyżowań i bezpiecznych przejść dla pieszych.

Musimy doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa i zlikwidować korki na już istniejącej drodze („Zakopiance”). Jak najszybciej muszą powstać wiadukty w Gaju, Libertowie i bezkolizyjne rozwiązania w Opatkowicach. Wydaje się, że nasze wieloletnie starania zostaną zwieńczone sukcesem, bo prawdopodobnie na wiosnę br. rozpocznie się budowa wiaduktu w Gaju i projektowany jest wiadukt i przejście podziemne w Libertowie.

Podsumowując, jesteśmy zatem za budową nowego odcinka drogi ekspresowej między Krakowem a Myślenicami, pod warunkiem, że będzie ona w całości omijać naszą Gminę.

Mieszkańców zachęcamy do zapoznania się z ze studium korytarzowym, które znajduje się na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie.
Prosimy także mieszkańców o opinie na adres: gmina@mogilany.pl

Wójt Gminy Mogilany – Piotr Piotrowski

Radni Gminy Mogilany: Staszczak Zbigniew – Przewodniczący Rady Gminy, Lucyna Kufrej – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Katarzyna Ożóg – Suder - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Jadwiga Chachlica, Marek Fąfrowicz, Andrzej Goliński, Maria Kotarba, Jan Marek, Marek Medyk, Marek Pałka, Mateusz Paszta, Mieczysław Sikora, Czesław Szczurek, Zofia Węglarz, Jerzy Przeworski.

Otrzymują:
1) Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury,
2) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,
3) media

czytaj więcej artykułów w tej sprawie:

Spotkanie w sprawie wariantów budowy nowej drogi S7 Kraków – Myślenice

Rezolucja w sprawie S7

Wspólny stanowczy sprzeciw wobec wszystkich wariantów S7

Sprzeciw samorządowców - 22.02.2022

UCHWAŁA NR XXXIX/399/2022 RADY GMINY MOGILANY z dnia 3 marca 2022 r.w sprawie sprzeciwu wobec przebiegu nowego odcinka drogi ekspresowej (S7) między Krakowem a Myślenicami przez teren Gminy Mogilany oraz w sprawie poprawy bezpieczeństwa i likwidacji korków na „Zakopiance” (DK7).