Z radością informujemy, że projekt naszej szkoły pn. „Ogród na stoku” otrzymał rekomendację pana Daniela Wiśniowskiego – Dyrektora 12 Oddziału w Krakowie Santander Bank Polska. Spośród 1062 nadesłanych projektów, nasz znalazł się w gronie nagrodzonych w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. Przyznano nam dofinansowanie w wysokości 5000.00 zł.

Dzięki funduszom z projektu, udało nam się zagospodarować ok. 700 m2 stoku, sąsiadującego z Gęsim Rynkiem po północno-wschodniej stronie szkoły. Dotychczas pochyły teren porastała trawa, a ziemia pękała i się osuwała. Zagospodarowaliśmy ten teren, tworząc „Ogród na stoku”, który nie tylko zabezpieczył brzeg przed osuwaniem się i odpadaniem, ale przede wszystkim upiększył i poprawił walory estetyczne wokół szkoły, dzięki czemu cieszy oczy uczniów, rodziców i mieszkańców.

Składamy serdeczne podziękowania Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie za przyznanie grantu, panu Danielowi Wiśniowskiemu za rekomendację oraz wszystkim, którzy przyczynili się do utworzenia „Ogrodu na stoku”. Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców, uczniów, strażaków i przyjaciół szkoły, którzy pomogli nam zrealizować to zadanie. Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie