Gmina Mogilany przystąpiła do rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Program będzie trwał do 31 grudnia 2022r., a Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej sugeruje przedłużenie programu na przyszły rok.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie im ciągłej pomocy i opieki zapewnić.

W ramach programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach pozyskał środki na zakup 20 opasek oraz obsługę systemu teleopieki dla osób starszych, niepełnosprawnych powyżej 65 roku życia.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. Każda opaska jest wyposażona w przycisk SOS, po którego naciśnięciu Senior łączy się z ratownikiem medycznym. Ponadto opaski posiadają detektor upadku, lokalizator GPS i monitorują podstawowe funkcje życiowe Seniorów np. pomiar tętna. Opaski będą Seniorom użyczane bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia.

Osoby zainteresowane pozyskaniem do użytkowania opaski są proszone o kontakt telefoniczny pod numerem 533-347-714 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 lub email pod adres: epozniak@gops.mogilany.pl do dnia 31 maja 2022 r.