Urząd Gminy Mogilany informuje, że w dniu 15 maja 2022 r., tj. w niedzielę przy Kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach, po mszach świętych o godzinie: 7:30, 9:30
 i 11:00 będzie funkcjonował punkt obsługi Ekodoradców, umożliwiający mieszkańcom Gminy Mogilany pobranie i złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.