W dniu 1 czerwca 2022 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. Rekompozycja Rynku w Mogilanach – zagospodarowanie przestrzeni publicznej, współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wybranym wykonawcą inwestycji jest Spółka pod firmą AG System. Inwestycja ma zakończyć się w ciągu 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Rekompozycja Rynku wpłynie przede wszystkim na poprawę standardu życia mieszkańców, wywoła pozytywne skutki w zakresie integracji społecznej oraz wizerunku i atrakcyjności turystycznej gminy.