Urząd Gminy Mogilany informuje, że w dniu 12 czerwca 2022 r., tj. w niedzielę przy Kościele św. Brata Alberta w Libertowie, po mszach świętych o godzinie: 7:30, 10:00 i 11:30 będzie funkcjonował punkt obsługi Ekodoradców, umożliwiający mieszkańcom Gminy Mogilany pobranie i złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.