Dzień 2 czerwca 2022r. był niezwykłym dniem dla 18 par małżeńskich obchodzących w ubiegłym roku jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego, z których 15 wzięło udział w oficjalnej ceremonii, zorganizowanej przez Urząd Stanu Cywilnego w Sali Bankietowej „Triana” w Mogilanach.

Sekretarz Gminy P. Małgorzata Madeja, witając honorowych Gości i dziękując za przybycie celem wspólnego świętowania, skierowała wiele miłych słów pod adresem Czcigodnych Jubilatów. Pary świętujące Złote Gody nigdy nie zwątpiły w swoją miłość, małżonkowie dotrzymaliprzysięgi małżeńskiej – i jak zauważyła Sekretarz Gminy - życzyć by sobie należało, aby wszystkie małżeństwa były tak dobre i udane.

Z kolei w swoim pełnym ciepłych słów przemówieniu Wójt Gminy Mogilany P. Piotr Piotrowski złożył przybyłym Jubilatom najserdeczniejsze życzenia, gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania za wspólnie przeżyte lata. Podkreślił, że Za trud i poświęcenie na pewno wdzięczne są Wam dziś Wasze dzieci, ale też cała nasza lokalna społeczność. Te wspólnie przeżyte lata były pełne i radości i też może trudnych chwil (..). Jesteście przykładem Dobrej Rodziny,  wzorem i autorytetem pod wieloma względami. W tym pięknym dniu, jest dla mnie radością i zaszczytem spotkać się z Państwem.”

Następnie małżonkowie zostali uhonorowani przez Wójta Gminy przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i otrzymali legitymacje nadania tego zaszczytnego medalu. Kwiaty dla współmałżonków wręczył Przewodniczący Rady Gminy P. Zbigniew Staszczak. Jubilaci otrzymali również listy gratulacyjne i pamiątkowe albumy pt.„Rodzina Miłością Wielka”.

Miłym akcentem był tort jubileuszowy oraz toast wzniesiony za zdrowie i pomyślność przybyłych Gości.

Niezapomnianych wrażeń dostarczył wszystkim artysta P. Krzysztof Bigaj, aktor, wokalista, autor muzyki i tekstów, laureat Złotego Liścia Ogólnopolskiego Festiwalu Retro im. Mieczysława Fogga w Warszawie za program z piosenkami Eugeniusza Bodo. Wystąpił on z recitalem pt. "Bal na parostatku", z najpiękniejszymi utworami Krzysztofa Krawczyka.

Medale przyznane zostały następującym parom:

Danuta i Władysław Adamczykowie, Anna i Jerzy Brezowscy, Anna i Jan Gałasiowie,Zofia i Włodzimierz Koptowie, Krystyna i Tadeusz Kostrzowie, Alicja i Bronisław Kotulowie, Irena i Władysław Kurlitowie, Stanisława i Kazimierz Michalcowie, Katarzyna Karnicka-Mościcka i Józef Mościcki, Agnieszka i Józef Najdrowie, Emilia i Bronisław Najdrowie,Kazimiera i Adam Oplowie,Anna i Jan Piszczkowie, Maria i Józef Piszczkowie, Julia i Józef Pitalowie,Krystyna i Franciszek Sarnowie,Anna i Władysław Wcisłowie,Elżbieta i Zygmunt Wróblowie.

Czcigodnym Jubilatom jeszcze raz składany życzenia zdrowia, pomyślności,

miłości, szczęścia rodzinnego

oraz wielu, jeszcze piękniejszych wspólnych lat życia!

Urząd Stanu Cywilnego w Mogilanach