Województwo Małopolskie rozstrzygnęło konkurs „Małopolska Wieś 2022”. Wśród laureatów nie zabrakło reprezentacji naszej Gminy. Sołectwo Mogilany zdobyło wyróżnienie w kategorii „Nowatorska małopolska wieś”.

Pod uwagę była brana m. in. estetyka miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Równie ważne było promowanie działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – działań nowatorskich, innowacyjnych w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym  i społecznym. Komisja konkursowa oceniła także strony internetowe i profile sołectw na portalach społecznościowych.

W ślad za wyróżnieniem Sołectwo otrzyma nagrodę finansową w wysokości 10 tys. zł do wykorzystania na potrzeby lokalnej społeczności.

Gratulujemy Sołtysowi, Panu Mateuszowi Paszcie i dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły przygotować prezentację i film promocyjny.

Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/rolnictwo/poznajcie-najpiekniejsza-wies-w-malopolsce