W lipcu i w sierpniu br. wśród mieszkańców gmin Metropolii Krakowskiej (z wyłączeniem miasta Krakowa) zostaną przeprowadzone badania społeczne służące m.in. monitorowaniu wskaźników Strategii Metropolia Krakowska 2030.

Główne zagadnienie: Co mieszkańcy Metropolii Krakowskiej sądzą na temat funkcjonowania gmin? Jakie są ich priorytetowe potrzeby?

Dlaczego wzięcie udziału w badaniu jest ważne?

Wyniki badań posłużą do zaplanowania i podjęcia jeszcze bardziej efektywnych działań służących poprawie jakości życia mieszkańców.

Będzie to możliwe dzięki:

✔ pozyskaniu danych do określenia bazowych wartości wskaźników strategicznych, wpisanych do Strategii Metropolia Krakowska 2030

✔ poznaniu opinii, priorytetowych potrzeb i postaw mieszkańców Metropolii Krakowskiej na temat różnych obszarów funkcjonowania gmin wchodzących w jej skład.

Jak przebiegać będzie badanie?

✔ badanie jest anonimowe

✔ badania poprowadzą ankieterzy Market Research World Anna Sojka od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 20.00, a w soboty w godz. 9.00 - 18.00

✔ badanie trwa ok. 30 minut

Kto może wziąć udział w badaniu?

✔ pełnoletni mieszkańcy gmin Metropolii Krakowskiej (z wyłączeniem miasta Krakowa)

✔ zaproszenia do udziału w badaniach zostaną wysłane do wyłonionych losowo respondentów – po wyrażaniu zgody przez respondenta, ankieter przeprowadzi badanie.