Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 będzie wydawana w dniu: 13 września 2022 roku w godz. 10.00-13.00.

Miejsce wydawania żywności bez zmian- budynek Starej Plebanii, Mogilany, ul. Św. Bartłomieja Apostoła 2.