Urząd Gminy Mogilany uprzejmie informuje, iż w chwili obecnej realizowane są roboty budowlane w ramach inwestycji pod nazwą: „Rekompozycja Rynku w Mogilanach – zagospodarowanie przestrzeni publicznej”. Roboty są i będą prowadzone w obrębie ulicy Rynek, ulicy Parkowej, ulicy Krakowskiej i płyty rynku w Mogilanach. Prace potrwają do 01 września 2023 r. Wartość inwestycji wynosi 5 498 100,00 zł, z czego 3 825 000,00 zł jest dofinansowana ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 Za wszelkie utrudnienia, w związku z realizacją robót budowlanych, przepraszamy.