Wyniki ankiety pozwolą ocenić zainteresowanie Mieszkańców Gminy Mogilany na zakup preferencyjnego paliwa stałego.
Ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Mogilany osobiście, lub przesłać na adres e-mail: gmina@mogilany.pl, lub przekazać telefonicznie na nr 12/4445262, 12/4445231, 12/2701013 lub przesłać wniosek na adres: Urząd Gminy Mogilany 32-031 Mogilany, ul. Rynek 2
W związku z procedowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe gminy będą mogły włączyć się w proces sprzedaży węgla kamiennego, zakupionego po preferencyjnych cenach od spółek Skarbu Państwa. W celu uzyskania wiarygodnych danych na temat zapotrzebowania/zainteresowania Mieszkańców naszej Gminy zakupem paliwa stałego w trybie i po cenie proponowanych ustawą uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety.

UWAGA !!! Ankieta nie jest ZAMÓWIENIEM !!!