13 października w lesie Bronaczowa odbył się finał projektu pn. „LAS BRONACZOWA. Po prostu odetchnij!”, którego ideą było propagowanie postaw proekologicznych h zasad zrównoważonego rozwoju.

Od rana, na leśnym parkingu na reprezentacje szkół czekała moc leśnych atrakcji i aktywności ekologicznych. Jednak wszyscy czekali na rozpoczęcie zawodów orienteeringowych. W grze wzięło udział ponad 100 uczniów i uczennic reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe z Gminy Mogilany. 19 drużyn wystartowało w trzech kategoriach wiekowych, otrzymali specjalne mapy i odszukiwali punkty kontrolne, odpowiadając na pytania z zakresu edukacji ekologicznej i gospodarki leśnej. Trasy, a także pytania, które nawiązywały do wiedzy zdobywanej na leśnych warsztatach, były dostosowane do wieku startujących.

Oto wyniki:

Kategoria I-III

1. miejsce: Szkoła Podstawowa w Mogilanach

2. miejsce: Szkoła Podstawowa w Lusinie

3. miejsce: Szkoła Podstawowa w Libertowie

Kategoria IV-VI

1. miejsce: Szkoła Podstawowa w Bukowie

2. miejsce: Szkoła Podstawowa w Mogilanach

3. miejsce: Szkoła Podstawowa w Konarach

Kategoria VII-VIII

1. miejsce: Szkoła Podstawowa w Gaju

2. miejsce: Szkoła Podstawowa w Lusinie

3. miejsce: Szkoła Podstawowa we Włosani

Serdecznie gratulujemy. Każdy uczestnik wrócił z upominkiem, a zdobywcy miejsc na podium otrzymali książki, gry i niespodzianki o tematyce przyrodniczej i leśnej.

Jednak to co było najważniejsze to świetna zabawa, wiedza zdobyta w praktyce i zachęta do aktywnego spędzania czasu połączonego z odkrywaniem lasu.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Oficjalnym Patronem wydarzenia był Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie. Dziękujemy.

Gratulujemy i dziękujemy partnerom i podmiotom dzięki którym, udało się zrealizować tak ciekawe i ambitne przedsięwzięcie:

Nadleśnictwo Myślenice

Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu

Eco2you

OSP Buków

Dziękujemy również szkołom i zaangażowanym nauczycielom, mamy nadzieję na kolejne wspólne projekty.