W dniu dzisiejszym tj. 25 października b.r. o godz.11.00 odbyła się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie rozprawa w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na UCHWAŁĘ NR XXII/223/2020 RADY GMINY MOGILANY z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą nr XI/65/99 z Rady Gminy Mogilany z dnia 17 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

ODDALIŁ SKARGĘ, UZNAJĄC JĄ ZA BEZZASADNĄ, a więc NIE DOPATRZYŁ SIĘ NARUSZENIA PRAWA PRZEZ ORGANY GMINY MOGILANY W ZWIĄZKU Z PROCEDOWANIEM I PODJĘCIEM PRZEDMIOTOWEJ UCHWAŁY.

Przypominamy, że cały czas trwają prace nad planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany.