W dniu dzisiejszym tj.22 listopada odbył się piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości z rozpoczętą budową gimnazjum i hali sportowo - widowiskowej w Mogilanach. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 9.900.000,00zł. Kwota ta już wkrótce zasili budżet Gminy Mogilany i zostanie przeznaczona na najpilniejsze potrzeby w zakresie inwestycji.

Przypominamy, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Mogilany uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Mogilany Nr XXV/216/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 15 września 2005 r.Nr 511 poz. 3644) i Uchwałą NR XXXV/301/2014 z 27 czerwca 2014 o zmianie ww. uchwały (Dz.U. Woj. Małopolskiego z 3 lipca 2014 poz. 3637) sprzedany teren położony jest na działkach o symbolu Up tj. w terenach usługowych. Zatem dopuszczone są tu inwestycje sportowe,prozdrowotne, społeczno-kulturowe itp., które zapewne kiedyś, będą cieszyły naszych mieszkańców.