Informacja Wójta Gminy Mogilany o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Gminie Mogilany

1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego składa osoba uprawniona do dodatku węglowego osobiście w formie papierowej do:

Urzędu Gminy w Mogilanach, ul. Rynek 2  w godzinach (stanowisko przed Salą Narad):

Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek – piątek: 7.00 - 15.00

Lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wysyłając wniosek na adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP/MogilanyGops/skrytka.

Uwaga: Prosimy o czytelne wypełnienie i podpisanie wniosku.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu informacji o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku wpłaca na podany numer rachunku bankowego Urzędu Gminy w Mogilanach kwotę należną za węgiel. Maksymalna cena 1 tony węgla będzie wynosić 2000,00 zł. (cena nie obejmuje kosztów transportu i innych usług np. workowanie).

Dane do wpłaty:

Urząd Gminy w Mogilanach
ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany

nr rachunku: 52 8591 0007 0220 0600 0273 0433

Tytuł przelewu: asortyment i ilość, imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy
Przykład: ekogroszek 1 tona, Jan Kowalski, ul. Węglowa 38, Mogilany.

3. Po zaksięgowaniu należności Urząd Gminy w Mogilanach wystawi imienną fakturę, którą przekaże Wnioskodawcy w sposób wskazany we wniosku.  

4. Wnioskodawca zostanie poinformowany o możliwym terminie odbioru węgla.

ZAŁĄCZNIKI: Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego