Zgodnie z informacją otrzymaną z GDDKiA O/Kraków w dniu 13.10.2022r rozpoczęto roboty związane z realizacją zadania Zaprojektowanie i budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 w km 677+871,23 wraz z rozbudową drogi krajowej nr 7 w miejscowości Gaj.

Planowany termin zakończenia robót to: 13.12.2023 r. (11 miesięcy od rozpoczęcia robót bez okresów zimowych 15 grudnia-15 marca).

 Ponadto GDDKiA O/Kraków przesłała harmonogram wprowadzania poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót , z którego m.in. wynika że od 8.11.2022r zostaną zamknięte lewoskręty z DK7 na ul.Widokową i ul.Zadziele w Gaju.