Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków na operacje z zakresu:

- rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2023/1739-...

- rozwijania istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych

http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2023/1740-...

- rozwijania istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych (rozwój innowacyjny)

http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2023/1741-...

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 30 stycznia do 13 lutego 2023 r.

Źródło: Stowarzyszenie Blisko Krakowa