Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa,działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów,
Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

  • rozwijania istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych
  • w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
  • w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnegona rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wsparcie udzielane jest w formie refundacji.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 11 kwietnia do 2 maja 2022 r.

Więcej szczegółów w ogłoszeniu