W związku z trwającą budową bezkolizyjnego węzła drogowego na drodze krajowej nr 7 („Zakopiance”) w rejonie skrzyżowania z ul. Zadziele i z ul. Widokową w miejscowości Gaj oraz związaną z tym koniecznością czasowego zamknięcia ul. Zadziele (w rejonie skrzyżowania z DK7) informujemy, że od dnia 13 kwietnia 2023 roku przez okres około 4 tygodni  nastąpi czasowa zmiana rozkładu jazdy linii autobusowej nr 255. Zmiana będzie polegała na skróceniu trasy autobusu linii nr 255 dla kursów  funkcjonujących przez miejscowość Gaj oraz drogę krajową nr 7 tylko do przystanku Gaj Rudawa, który będzie ostatnim przystankiem dla kursów z Borku Fałęckiego oraz pierwszym przystankiem w drodze powrotnej do Borku Fałęckiego. Autobus nie będzie zatem kursował przez „Zakopiankę”. Po uzyskaniu od Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie nowego rozkładu jazdy zostanie on niezwłocznie opublikowany.