W związku z procedowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany i otrzymaną negatywną opinią od Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie planów miejscowych dla miejscowości: Buków, Brzyczyna, Chorowice i Kulerzów – Wójt Gminy Mogilany informuje, że w dniu 7 marca 2023r.(wtorek) o godz.15.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany odbędzie się spotkanie w celu przedstawienia i przedyskutowania opinii.

Na spotkanie zaprasza się wszystkich zainteresowanych właścicieli działek z terenu w/w miejscowości, którzy oczekują na przekształcenie swoich terenów na budowlane.

Piotr Piotrowski
Wójt Gminy Mogilany