W dniu 23 marca 2023 r. Wójt Piotr Piotrowski spotkał się z Panem Henrykiem Woszczyną - Asystentem Ministra Andrzeja Adamczyka. Spotkanie, które przebiegało w bardzo miłej atmosferze, było okazją do omówienia kilku ważnych spraw dotyczących Gminy Mogilany. Wójt poruszył w nim następujące tematy:

  • budowę dwupoziomowego węzła w Gaju,
  • budowę tunelu i nowego układu drogowego w Libertowie,
  • przebudowę układu drogowego w Opatkowicach,
  • budowę kolei do Myślenic,

Wójt Piotrowski podkreślił, że budowa tunelu, bezkolizyjnych zjazdów i wyjazdów, dróg serwisowych w Libertowie oraz likwidacja sygnalizacji świetlnej w Opatkowicach pozwoli na likwidację korków, poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszania się w Gminie. Zaapelował, za pośrednictwem przedstawiciela Pana Ministra, o jak najszybszą realizację tych zaplanowanych przedsięwzięć.

Wójt przekazał także na ręce Pana Asystenta podziękowania dla Ministra Adamczyka za to, że Pan Minister dotrzymał obietnicy, którą złożył Wójtowi i mieszkańcom już w 2016 r. To 7 lat temu Minister, po wizycie Wójta w Warszawie, zabezpieczył pieniądze na budowę dwupoziomowego węzła w Gaju na skrzyżowaniu ul. Widokowa – ul. Zadziele. Podziękowania dotyczyły również wsparcia finansowego na inne realizowane inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i Polskiego Ładu.