W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia projektu ,,Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – druga edycja”, informujemy, że ostateczny termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 5 czerwca br., a ostateczny termin realizacji inwestycji i złożenia wniosku rozliczającego upływa 30 września br.

Zapraszamy mieszkańców, którzy są zainteresowani uzyskaniem dotacji na wymianę nieekologicznego źródła ciepła na nowy kocioł na gaz lub biomasę.

Dofinansowanie w wysokości do 7 tys. zł jest wypłacane w formie refundacji.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym, za pośrednictwem Platformy Epuap lub pocztą.

Formularz oraz szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Szczegółowych informacji udzielą Ekodoradcy w Urzędzie Gminy Mogilany:

Joanna Czerwińska 537 970 006

Beata Kulerz 537 970 009

tel. 12 270 10 13 wew. 204

Dyżury: w godzinach pracy urzędu - Poniedziałek 8-16, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 7-15

Zachęcamy aby wykorzystać ostatni moment na skorzystanie ze wsparcia. Przypominamy, że od 1 maja 2024 r. eksploatacja nieekologicznych kotłów i pieców (bezklasowe, 1 i 2 klasa) na terenie Województwa Małopolskiego będzie niezgodna z prawem.