W dniu 24 kwietnia 2023 r., Wójt Piotr Piotrowski podpisał porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Gminie Mogilany została przyznana dotacja celowa w kwocie 79 661,75 zł, w celu zrealizowania 9 wycieczek krajoznawczych w 2023 roku. Dzięki przedsięwzięciu uczniowie Gminy Mogilany odwiedzą punkty edukacyjne w Warszawie, Wrocławiu, Bochni i Staniątkach.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” jest częścią Polskiego Ładu. Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Wartość przedsięwzięcia: 117 082,96 zł

Dofinansowanie: 79 661,75 zł

Okres realizacji: 2023 r.