W dniu 25 maja br. odbyła się LIII Sesja Rady Gminy Mogilany podczas której uroczyste ślubowanie złożyła Pani Monika Bała, która na radną została wybrana w wyborach uzupełniających.

Radna otrzymała z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Mogilany – Pan Zbigniew Staszczak odczytał Rotę Ślubowania Radnych: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Radna złożyła ślubowanie słowami “Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Gratulacje nowo wybranej Radnej złożył Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski, jednocześnie życząc sukcesów w sprawowaniu tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji