Zgodnie z Uchwałą nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych termin wyborów został wyznaczony na dzień 24 września 2023r.

Zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowej odbywa się w terminie nie później niż do 4 września 2023r.

Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. Informacje i dokumenty dla kandydatów do rad powiatowych MIR można uzyskać na stronie: https://mir.krakow.pl/artykuly/Wybory-do-izb-rolniczych-2023:-informacje-i-dokumenty-dla-kandydatów-do-rad-powiatowych-MIR,15504.html

Szczegółowe informacje o wyborach do izb rolniczych w 2023r. można uzyskać:

- w Małopolskiej Izbie Rolniczej os. Krakowiaków 45A/15, 31-964 Kraków tel. 12 643 17 62

- na stronie internetowej www.mir.krakow.pl

- w Urzędzie Gminy Mogilany, Referat Geodezji Architektury Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 8A, tel. 12 270 10 13 wew. 251

https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2329650,obw...

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Mogilanach o obsadzeniu mandatów