Centrum Medyczne MASZACHABA w Krakowie zaprasza Mieszkanki Powiatu Krakowskiego do wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych - mammografii i badań tarczycy finansowanych ze środków Powiatu Krakowskiego.

Na badania mammograficzne zapraszamy Panie w wieku 40-49 lat (ur. 1983-1974):
- Mieszkanki Powiatu Krakowskiego (nie miasta Kraków)
- bezpłatne badanie co 2 lata

Na badania mammograficzne zapraszamy Panie w wieku powyżej 70 lat (urodzone przed rokiem 1953 włącznie):
- Mieszkanki Powiatu Krakowskiego (nie miasta Kraków)
- bezpłatne badanie co  roku

Na badania mammograficzne zapraszamy od 10.00 do 17.00:

12 października 2023 - MOGILANY - Urząd Gminy, ul. Rynek 2 - parking 

INFORMACJE I ZAPISY: 12 6330218, 503 777 651 - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Na badania tarczycy zapraszamy Panie w wieku powyżej 25 lat (urodzone przed rokiem 1998 włącznie) :
- Mieszkanki Powiatu Krakowskiego (nie miasta Kraków)
- bezpłatne badanie  co roku

Na badania tarczycy zapraszamy od 15.00 do 19.00:

12 października 2023 - MOGILANY - Urząd Gminy, ul. Rynek 2 - parking 

INFORMACJE I ZAPISY: 12 6330218, 503777651 - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

 

Wymagane przy badaniu:
· dowód osobisty – numer PESEL oraz
· potwierdzenie zamieszkania (zameldowania) na terenie Powiatu Krakowskiego