W sobotę 16 września nastąpiło uroczyste otwarcie ul. Łobzowskiej we Włosani.

Wartość robót budowlanych wyniosła 10 887 246,99 zł.(Pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 5 500 283,00 zł.)

”Przebudowa ul. Łobzowskiej to inwestycja od wielu lat wyczekiwana przez mieszkańców. Cieszę się, że prace budowlane dobiegły końca. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji” - powiedział Wójt Piotr Piotrowski.

Poświęcenia ul. Łobzowskiej dokonali: Ksiądz Proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach i Ksiądz Proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski we Włosani.

Zakres robót obejmował przebudowę drogi gminnej na odcinku 3152m (projektowana szerokość 6,0m), budowę chodnika jednostronnego (dwustronnego w obrębie przejść i skrzyżowań o szerokości 2,0 m), budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, peronów przystankowych i zatoki autobusowej, umocnień skarp i dna cieków, prefabrykowanych wylotów, likwidację rowów przydrożnych i przebudowę skrzyżowań z publicznymi drogami gminnymi, zjazdów indywidualnych i zjazdów publicznych.