Zapraszamy do lektury trzeciego w tym roku kwartalnika informacyjnego „Głos Gminy Mogilany”. Obejmuje on okres od lipca do września 2023 r. W numerze znajdą Państwo m.in.: informacje o pozyskaniu dofinansowania na rozbudowę i nadbudowę SP Libertów i ważnych inwestycjach na  „Zakopiance" - budowie dwupoziomowego węzła w Gaju i tunelu w Libertowie. Zamieściliśmy  „Raport ze stanu inwestycji", gdzie można zapoznać się z bieżącym stanem realizacji: rekompozycji Rynku w Mogilanach, rozbudowy dróg powiatowych Gaj-Lusina-Libertów, budowy hali sportowej i przebudowy SP Konary, budowy pętli autobusowej w Mogilanach, rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lusinie, przebudowy ul. Skawińskiej w Mogilanach, budowy strefy rekreacji i skateparku w Gaju, podpisaniu dofinansowania na remont ul. św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach.

Nie zabrakło także informacji związanych z naszymi strażakami: włączeniu OSP Włosań do KRSG, nowym samochodzie strażackim dla OSP Mogilany i przekazaniu samochodu dla OSP Włosań. Tradycyjnie w części #aktywnie zajęliśmy wydarzeniami organizowanymi przez organizacje pozarządowe: Kino na sportowo, udziale KGW Libertów w Festiwalu Smaków, III Święcie Organizacji Pozarządowych, II Gminnych Dnia Seniora, akcji „Mogilany. Twoja Krew”. W części edukacyjnej poza informacjami z naszych placówek oświatowych znajdują się Życzenia Wójta Gminy Mogilany z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Część kulturalna obejmuje osiągnięcia Zespołu Regionalnego „Mogilanie” i wydarzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach.

Kwartalnik znajdą Państwo w Urzędzie Gminy Mogilany, wszystkich instytucjach na naszym terenie i punktach handlowych. Zachęcamy również do skorzystania z Internetowej możliwości. Numer trzeci jest dostępny tutaj.

„Głos Gminy Mogilany” - nr 3/2023 (lipiec-sierpień)