Niezmiernie miło mi poinformować Państwa o przystąpieniu do realizacji długo wyczekiwanego, strategicznego dla rozwoju Gminy zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków we Włosani”. Planowany koszt inwestycji to blisko 12 mln zł., z czego z budżetu państwa Gmina pozyskała środki w wysokości prawie 8,9 mln zł. Jest to odpowiedź na wniosek Wójta Gminy Mogilany Piotra Piotrowskiego z 25 maja 2023 r., złożonego do Wojewody Małopolskiego o przyznanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa i zapewnienie finansowania inwestycji na lata 2023-2025. Zwiększenie budżetu Gminy Mogilany na realizację inwestycji procedowane będzie na najbliższej sesji Rady Gminy.

W tym miejscu pragnę podziękować pracownikom Urzędu Gminy Mogilany za zaangażowanie w pozyskanie dofinansowania.

Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski