17 października na zaproszenie Wójta Gminy w Sali Narad Urzędu Gminy Mogilany spotkali się nauczyciele i dyrektorzy samorządowych placówek oświatowych oraz grono emerytowanych nauczycieli i dyrektorów.

Podczas spotkania wręczono wyróżnionym nauczycielom i dyrektorom Nagrodę Wójta Gminy Mogilany w uznaniu osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych oraz zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci i młodzieży.

W gronie nagrodzonych znaleźli się:

Nauczyciele

Pani Magdalena Bentkowska - Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie

Pani Magdalena Król - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach

Pani Anna Mazur - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

Pan Bartłomiej Bierówka - Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie

Pani Alicja Grzegorzek - Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani

Pani Justyna Malec - Przedszkole Samorządowe w Libertowie

Dyrektorzy:

Pani Anna Stopa - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach

Pani Agata Górak - Suder - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie

Pan Mirosław Pulikowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach

Pani Iwona Szyniec - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Libertowie

Pani Monika Gumółka - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mogilanach

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej i wychowawczej